ISO 50001 auditok tapasztalatai

Buzna Levente, EIR vezető auditor, SGS Hungaria Kft.

ISO 50001 auditok tapasztalatai

[slideshare id=63125049&doc=xxvmmhbuznaiso50001tanusitasitapasztalatok-160616072710]